Categories
Golang căn bản

Golang là gì?

Go là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế dựa trên tư duy lập trình hệ thống. Go được phát triển bởi Robert Grieserner, Rob PikeKen Thompson tại Google vào năm 2007. Điểm mạnh của Go là bộ thu gom rác và hỗ trợ lập trình đồng thời (tương tự như đa luồng – multithreading). Go là một ngôn ngữ biên dịch như C/C++, Java, Pascal… Go được giới thiệu vào năm 2009 và được sử dụng hầu hết trong các sản phẩm của Google.

Một số đặc điểm kỹ thuật:

  • Hỗ trợ khai báo kiểu dữ liệu động
  • Tốc độ biên dịch nhanh
  • Hỗ trợ các tác vụ đồng thời
  • Ngôn ngữ đơn giản, ngắn gọn

Tuy nhiên, chính vì muốn ngôn ngữ này trở nên cực kỳ đơn giản mà các nhà phát triển đã loại bỏ một số tính năng có trong ngôn ngữ khác:

  • Không hỗ trợ thừa kế
  • Không hỗ trợ quá tải toán tử hoặc ghi đè phương thức
  • Không hỗ trợ thao tác trên con trỏ (ví lý go bảo mật)
  • Không hỗ trợ kiểu Generic (giống template trong C++)

Trang chủ của Golang: https://golang.org/

Tiếp theo là phần Hướng dẫn cài đặt Golang

Categories
Golang căn bản

Hướng dẫn cài đặt Golang

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Golang trên nền tảng Ubuntu

Categories
Chưa được phân loại

Ngày blog ra đời

Hôm nay là ngày 12/06/2020 tôi ra đời blog này với mục tiêu là phát triển các nội dung và chia sẻ lại những kiến thức mà tôi đã tìm hiểu được để trong tương lai tôi có thể tìm lại được chúng.